برنامه جوانان - بهار 93

برنامه جوانان بهار93

تاریخاجرا کنندهموضوع
93/1/21 گروه جوانان بحث آزاد
93/1/28 خانم هوشان روان شناسی (تصویرخوانی)
93/1/29 گروه جوانان اردو( پارک ملت)
93/2/4   انتخابات گروه جوانان
93/2/11 گروه جوانان نمایش فیلم
93/2/18 کارشناس هلال احمر روزجهانی صلیب سرخ و هلال احمر سخنرانی و تعلیم)
93/2/25 خانم هوشان روان شناسی (ضمیر ناخودآگاه)
93/3/1 کارشناس میراث فرهنگی ایران گردی و گردشگری
93/3/8 خانم هوشان روان شناسی(مدیریت برنامه ریزی ابزاری رسیدن به موفقیت)
93/3/22 گروه جوانان برگزاری جشن به مناسبت میلاد امام زمان(ع)
93/3/29 خانم هوشان روان شناسی