Facebook
instagram
telegram

نقش خانواده وموسسات حمایت از خانواده در مداخله بهنگام

خانواده نخستین ومهم ترین نهاد عمومی وجهانی است برای رفع نیازمندیهای حیاتی وعاطفی انسان که در بقای جامعه ضرورت تام دارد.


باورها واعتقادات ودیدگاه های فرزندان از خانواده سرچشمه می گیرد. بنابراین خانواده مهمترین نهادیست که اگر بهنگام، برایش هزینه شود می توانیم از جامعه ای سالم وخانواده ای متعالی برخوردار شویم.


یکی از دلایل تشکیل خانواده،آرزوی داشتن فرزند است . پدر ومادر به هیج وجه نمی خواهند فرزندشان بیمار، ناتوان ویا ناراحت باشد. این تجربه ای نیست که کسی انتظار آن را داشته باشد. ودر حقیقت این یک سفر برنامه ریزی نشده است. خانواده در این سفر اغلب مجبور است که راه ناهمواری را طی کند. دراین سفر آنها هیجانات شدید ، انتخاب های سخت، تعاملات مستمر با متخصصین مختلف ویک نیاز مداوم به کسب اطلاعات وخدمات را تجربه میکنند . تولد کودکی کم شنوا، تاثیر عمیقی بروالدین وخانواده می گذارد. والدین این نوع کودکان عموما با چالش های متعدد وموقعیت های دشواری مواجه می شوند

 


تاثیر عمیق این چالش ها براندیشه اعضای خانواده وتعامل آن ها اغلب می تواند موجب اضطراب، ناکامی واحساس گناه بیشتر وحتی فروپاشی ساختار خانواده شود.
گرچه تولد یک کودک کم شنوا برای خانواده همیشه غم انگیز است وزندگی وکنار آمدن با آن با مسایل ومشکلاتی همراه است اما با تشخیص ومداخلات به موقع، برخورد انسانی وهمدلانه ، ارایه مشاوره های سودمند وبرخوردار کردن والدین وکودکشان از اطلاعات وآموزش های لازم می توان تا حدود زیادی فشارهای روانی وارده به والدین و خانواده را کاهش داد.

 


مداخله بهنگام خانواده میتواند اثرات منفی ناشی از بروز اختلالات را در فرد کاهش دهد. چرا که در حال حاضر شاهد هستیم عدم مداخلات بهنگام وموثر در گذشته باعث تشدید عوارض وپیامدهای ناشی ازافت شنوایی دربیشتر افراد بزرگسال کم شنوا شده است .
دراین جا سوالی که مطرح است این است که چه موانعی برای مداخله بهنگام برای خانواده وجود دارد؟
• عدم پذیرش فرد کم شنوا در خانواده واز دست دادن زمان طلایی آموزش
• عدم آگاهی و وجود افکار و باورهای خرافی
• سردرگمی در انتخاب روش توانبخشی مناسب
• مشکلات اقتصادی
• اختلافات خانوادگی
• کمبود امکانات وتجهیزات مناسب وعدم دسترسی یکسان به امکانات در تمام کشور


این موانع برای هرخانواده ای نسبی است،اما کم وبیش اکثر خانواده ها این موانع را در مقابل مداخله بهنگام ذکر کرده اند.
یکی از مهمترین راهکارهایی که می تواند به رفع این موانع و مداخله بهنگام خانواده کمک کند وجود انجمن ها وموسسات حمایت از خانواده می باشد. همانطور که برهمگان مبرهن وروشن است خانواده به عنوان بزرگترین ومهم ترین حامی کودک کم شنوا به شمار می آید و همین خانواده نیاز به حمایت در پذیرش کودک خود دارد. بی شک همدلی همنوعان سهم بزرگی دراین رابطه خواهد داشت. گروه های آموزش والدین (مخصوصا مادران) به آن ها کمک می کند تا خانواده ای که با سراسیمگی و آشفته حالی از ورود کودک، در ورطه بحران، فرومانده وخانه اش به سردی گرائیده خودش را پیدا کند ومسیر برایش هموار وروشن شود و بدون نگرانی وتشویش وبدون بحران زدگی وسردرگمی پذیرای کودک کم شنوای خود باشد ودر راستای بهبود فرزندش گام های موثر ومنطقی بردارد.


انجمن های خودجوش ومردمی متشکل از خانواده های با تجربه می باشد که خود این دوران را طی کرده و می توانند با انتقال تجربیات در کنار والدین جوان به پذیرش کودک در خانواده کمک های ارزشمندی کنند تا دراین مسیر زمان زیادی را ازدست نداده واز آسیبهای روانی این دوره بکاهند.


شرکت در گردهمایی هایی متشکل از پدر، مادر، فرزندان وحتی خانواده درجه یک، جهت ارایه اطلاعات، در شناخت پدیده جدیدی که برایشان ناشناخته وترس آور است مفید بوده و در نوع نگرش آن ها به مقوله کم شنوایی می تواند بسیار اثر گذار باشد.آرامش را به آن ها باز گردانده ودر پذیرش بدون قید وشرط فرزندشان به آن ها یاری می رساند.
همچنین عضو شدن در این گروه ها می تواند با آشنایی از طیف وسیعی از کم شنوایان با درجه متفاوتی از پیشرفت وتوانایی ها، افق دید خانواده را گسترش داده و در انتخاب روش های آموزشی والدین برای فرزندشان کمک کننده باشد.


حضور دراین گروه ها همچنین باعث توانمندی اولیا در شناسایی امکانات درمانی ، توانبخشی ومنابع حمایتی گردیده و وآن هارا مطلع و بهره مند می سازد و ضمنا اولیاء بطور غیر مستقیم الگویی برای اجتماعی شدن وهمکاری در گروه برای فرزندانشان هستند.

 

تجارب خانواده های دارای فرزند بزرگتر نشان می دهد هرچه قدر خانواده از آگاهی بیشتری برخوردار بوده است نقش بسیار سرنوشت ساز وموفقی در آینده فرزندان خود ایفا نموده اند . والدین می بایست اطلاعات ودانش جمع آوری شده را تبدیل به آگاهی کنند ودر زندگی روزمره خود ان را بکار گیرند.


رسالت این خانواده ها وهمینطور نهاد های مردمی دخیل در این امر ایجاب میکند این تجارب را جمع آوری کرده وبطور مکتوب در اختیار والدین جدید قرار دهد. هرچه قدر خانواده برنقش ورسالت مهم خود آگاهی پیدا کند قطعا در صدد شناسایی هرچه بیشتر امکانات خود وجامعه برخواهد آمد. بطوریکه بهتر وبهینه تر در توانمند سازی ورفع مشکلات فرزندان خود اقدام نموده وبگونه ای می تواند توانایی های آن ها را در متن زندگی قرار داده ومعلولیت افت شنوایی را به سمت حاشیه ای امن هدایت نماید.گروه های خانواده می تواند در مدیریت اقتصادی خانواده نیز بسیارراهنما باشد وهمچنین با انتقال تجربیات خود وبا همیاری وهمکاری یکدیگر به رفع موانع اقتصادی خانواده در روند توانبخشی کودک کمک شایانی کنند ونیز با حمایت یکدیگر وبا حرکت های جمعی خویش در جلب وجذب کمک های دولت به نفع خود، مسایل ومشکلات را در راه رشد وپیشرفت فرزندان خود را مرتفع سازند بدین ترتیب خانواده میتواند فردی که باکم توانی به این دنیا آمده است را با همت و اندیشه ای والا با کمک همنوعان خود وبا تکیه برعلم ودانش متخصصین به فردی توانا در نوع خویش تبدیل ساخته و اورا همانگونه که هست پذیرفته و به نیرویی بالفعل درآورد تا هم خود احساس ارزشمندی کند وهم برای جامعه خود مفید باشد.


این گونه خانواده ها پس از یک دوره طولانی سعی وتلاش ومشاهده ثمره ای شیرین،احساس خستگی وقربانی شدن نخواهد کرد. بلکه احساسی خوشایند ورضایتمند از کارکرد خود خواهند داشت.


موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی با این نگرش توانسته است مادرانی توانمند وبه دنبال آن فرزندان کم شنوایی توانمند در حیطه اخلاق و رفتار ،تحصیل ،ازدواج واشتغال تحویل جامعه دهد. ما امیدواریم وخواهان این هستیم که متخصصان این امر بر اهمیت و لزوم این گروه هارا بیش از پیش واقف بوده ودر ارجاع والدین جوانی که تازه پا به این عرصه نهاده اند، بکوشند.


وهمچنین از والدین این افراد استدعا داریم ادامه دهنده این رسالت باشند وبه یاری همنوعان خود بشتابند.
به امید آن روز که هیچ فردی به خاطر افت شنوایی از قافله پر شتاب جامعه عقب نماند.

 

ناهید عباسیان وابراهیم زاده دباغ
موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی
یکشنبه94/3/10 - دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستتی

ارسال نظر


Scroll to Top