Facebook
instagram
telegram

خانواده و بستگان خود را با ناشنوایی کودک خود درگیر کنید

یکی از استراتژی های بالقوه مفید این است که جلسات خانوادگی را در جایی برگزار کنید که خانواده ها بیایندو به سوال ها پاسخ بدهند درمورد موضوعات مهم بحث کنند و به کودکان کنک کنند که احساساتشان را بیان کنند.این بسیار مهم است که به احساسات اعتبار داده شود و باید راههای مثبتی برای کمک به آنها در مقابله با احساستشان بیابید.

 


اگر خواهرو برادر بزرگتر را در این قبیل بحث ها شرکت دهید آنها بیشتر در برابر شرایط آماده میشوند.و شاید حتی آنها ایده و راه حل هایی برای مشکلات بیابد.وقتی کودکی با مشکل شنوایی به اندازه کافی بزرگ هست که در بحث شرکت کنند باید در این جلسات خانوادگی حضور داشته باشند.
استراتژی مفید دیگر این هست که دوستان خواهربرادرش را برای بازی دعوت کنید،اگر شما با ذهن باز و آموزنده عمل کنید و اها برای سوال پرسیدن تشویق شوند، شما قبول مسئله کم شنوایی برای آنها را آسانتر خواهید کرد.

 


پدربزرگ مادربزرگ :


تحقیقات نشان داده است اکثر کودکانی که با مشکل شنوایی متولد میشوند در خانواده ای هستند که تنعا یا یکی از تعداد کن افرادی هستند که مشکل شنوایی در آن خانواده را دارند.پدربزرگ مادربزرگها ممکن است مشکلات شنوایی داشته باشند اما این ها بدلیل فاکتورهای بسیار متفاوتی است.آنها همچنین احتیاج دارند تا متوجه شوند که تجربیات آنها در مورد ابزار های شنوایی بسیار با تجربه های کودکی که از ابزار تقویتی استقاده میکند،متفاوت است.


بنابریان پدربزرگ مادربزرگها باید به خاطر بسپارند که تجربیات خود چه مثبت چه منفی را نباید با کودکان مقایسه کنند.تجربه ی منحصر به فرد کودک را قبول کنند و کمک کند که این تجربه اندوری برای کودک کثبت باشد.
بعضی از انها ممکن است خودشان را برای مشکلات شنوایی نوه شان سرزنش کنند.سرزنش کردن معمولا یک واکنش برای استرس پذیرفتن ناتوانی کودک است.چیزی که مهم است به خاطر بسپارید این است که با سرزنش به جایی نمیرسید.
والدین نیز همان استرس را حس میکنند مادامی که عدم شنوایی کودکشان را بپذیرند.
پدربزرگ و مادربزرگها میتوانند مانند ستون پشتیبان باشند و همچینین نقش مهمی برای خواهربرادر ها با نشان دادن پذیرش و درک شنوایی کودک و مشکلات ارتباطی را ایفا کنند.
پدربزرگ مادربزرگ ها باید با کودک اسیب دیده شنوایی مانند سایر نوه ها رفتار کنند.ممکن است که برای ارتباط رفتار را تنظیم کنند اما دلیلی برای تغییر رقتار نیست.فقط مقدار زیادی عشق و توجه و جمایت و درک ایجاد کنند.

 


خواهر برادر ها:


وقتی می خواهند در نظر بگیرند که چه کسی به وفق یافتن با این موضوع که کودک مشکل شنوایی دارد،احتیاج دارد، خواهر و برادرها از قلم می افتند.اما خواهربرادرها به شدت تحت تاثیر قرار میگیرند و در برخی از مسائل باید به آنها رسیدگی شود.
برای اکثر کردکان موفقیت آنها به این بستگی دارد که چه مقدار والدین و سایر بزرگسالان اطراف آنها(پدربزرگ مادربزرگ و خواهر برادرها)در مقابله با مشکلات مثبت بین هستند.وقتی به خواهربرادر های این کودکان گفته میشود که برادر یا خواهر کوچکش مشکل شنوایی دارد،ممکن است کاملا متوجه نشوند که معنی آن چیست.اما قطعا متوجه استرس و اضطراب والدین خود خواهد شد که در تغییرات خلق و خوی بچه تاثیر میگدارد.با این حال اگر والدین در این موضوع خوش بین باشند فرزندان آنها نیر همین حس را خواهند داشت.
به همین دلیل است ،تشویق کردن والدین به داشتن نگرش مثبت،بسیار مهم است.
بعضی از بچه ها ممکن است به آسانی وفق ندهند.هرچند که فرزند بزرگتر درک بیشتری از دنیا و اینکه چگونه مردم نسبت به مشکل شنوایی پاسخ میدهند،دارند.
آموزش دادن به انها در مورد از دست دادن شنوایی و ابزارهای شنوایی بسیار مهم است.و سرویس های حنمایتی متنوع برای کمک کرد به انها برای گسترش چشم انداز مثبت باید در دسترس باشد.درکنار این که مجبور هستند تا خودشان را برای داشتن خواهر یا برادری با مشکلات شنوایی،با مسئله های فراوان شخصی و خانوادگی مواجه میشمود.آنها ممکن با سئالهایی از قبیل : چرا برادر تو انقدر بامزه صحبت میکند؟ یا آها چیزهاای که در گوشش است ،چیست یا برادرت چه کشکلی دارد ،عقب مانده است ؟ تحریک کیشود. این شرج ها بسیار دردناک است،و برادر و خواهر ها باید بدانند در جواب آین سوالها چه بگویند.
اگر شما به آنها کمک کنید تا ناشنوایی و مسائل مرتبط به ان را درک کند آنها قادر خواهند بود تا پاسخ های شفاف تری برای این قبیل سوال ها داشته باشند
والدین همچنین می توانند نقش بازی کنند تا رفتار درست را تمرین کنند.این بسیار عالی است اگر به کسی حقیقت را بگوییم و او را در مورد ناشنوایی کودک و مشکلات کودک آموزش دهیم .

 

تهیه کننده زهرا تهذیبی کم شنوا
موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی

ارسال نظر


Scroll to Top