Facebook
instagram
telegram

ایرانگردی و گردشگری

گزارش این جلسه هفتگی که در مورد ایرانگردی می باشد توسط یکی از اعضای کم شنوا گروه جوانان موسسه تهیه شده است بدین شرح می باشد.

 

بعد از گفتن آغازین نام خداوند و عرض سلام خانم الله کرم به مخاطبین حاضر شروع به ارایه مطالبی در خصوص سازمان میراث فرهنگی نمودند. خانم الله کرم به مخاطبین فرمودند که : میراث فرهنگی به چه معناست؟مخاطبین حاضر در پاسخ به سوال خانم الله کرم گفتند که : یعنی آ ثار باستانی/موزه باستانی/مجسمه های باستانی/آ ثاری که از گذشته به ارث برده است و...

خانم الله کرم میراث فرهنگی را اینگونه تعریف میکند : "آ داب/رسوم/عتیقه/پول و...که از گدشته تاکنون وجود داشته است.این آ ثار فرهنگی ارزشمند توسط سازمان میراث فرهنگی/گردشگری و صنایع دستی ایران که زیر نظر ریاست جمهوری اسلامی ایران است نگهداری/مرمت/بازسازی و...میشود."

در ادامه فرمودند : این آ ثارها در موزهای ملی / سکه / تلگرافخانه و پست /ماشین و... در معرض دید عموم مردم قرار دارد. موزه هایی مثل موزه ملی ایران واقع در شمال منطقه بازار تهران آ ثار باستانی ایران دوران قبل و بعد از اسلام را داراست و موزه های زیادی در کشورمان وجود دارد. این آ ثار باستانی میتواند شامل تخت جمشید شیراز / سی و سه پل اصفهان / گنبد سلطانیه زنجان / گنبد کاووس گرگان و...باشد.

ایشان یک تعریف بسیار مهم ارایه نمودند که آ ن تعریف : "تمدن"است . تمدن به معنای شیوه ی زندگی شهرنشینان میباشد. تمدنها از زمان هخامنشیان ایجاد گردید و خیلی از غیر ایرانیان از دوره ی باشکوه هخامنشیان چیزهایی مثل ساخت سد و فاضلاب و...آ موختند.

سازمان میراث فرهنگی وظیفه دارد بسته فرهنگی مثل بروشور/پوستر/لوح فشرده راهنمای سفر / کتابچه راهنمای سفر و... را به گردشگران ایرانی و غیر ایرانی ارایه دهد. مثل بسته فرهنگی گنجینه که شامل معرفی جاهای ممتاز گردشگری/فرهنگی و تاریخیست و خیلی از کارهای گسترده از سوی این سازمان دولتی انجام میشود.

خلاصه ایشان سوال بسیار خوبی از مخاطبین کردند که گفتند:"چرا کشور ایران کشور مهمی است و در طول تاریخ جنگ زیادی در خاک این کشور رخ داده است؟"

آ قای میلاد آ تش سخن در پاسخ به سوال ایشان گفتن که : ایران دارای منابع عظیمی است.مثل نفت/ماهی/میوه و...

بهروز جعفری هم در پاسخ و بحث میلاد را تکمیل میکند و میگوید :ایران در طول تاریخ از موقعیت استراتژیک خاصی برخوردار بوده است .نمونه ی آ ن هم جاده ابریشم بوده است .ایران فقط کشور خوراک و خوردن نیست ! بلکه از لحاظ هوایی/دریایی / زمینی و...موقعیت ممتازی به کشور کهن ایران بخش یده است. به عنوان مثل : ازطریق هوا یک هواپیمایی از مقصد خاک پاکستان)شهر پیشاور(عازم کشور جمهوری آ ذربایجان)شهر باکو( میشود.نزدیکترین راه هوایی این است که از آسمان ایران عبور کند. از طریق دریایی نمونه ی آن خلیج فارس و تنگه ی هرمز است و راه زمینی آن که از زمان قدیم جاده ابریشم بوده است.

خلاصه خانم الله کرم بحث را با ایران کشور چهار فصل ختم میکند و در ادامه ی آ ن کلیپیی از تاریخ ایران تخت جمشید و ...با کمک آ قای حمید عباسیان پخش و اجرا میشود.

نظرات: 

 
+2 #1 بهروزجعفری در تاریخ: سه شنبه 13 خرداد 1393 ، ساعت 04:03 ق ظ
فوق العاده از شما سپاسگذارم...
نقل قول
 

ارسال نظر


Scroll to Top