مراسم افطاری اعضای موسسه در سرای محله بهارستان

جمعی از اعضای موسسه با حضور در سرای محله بهارستان در ماه مبارک رمضان مراسم افطاری را برگزار کردند.

95/04/03