Facebook
instagram
telegram

نی نی ناشنوا و صدای مامان!

این کودک ۸ ماهه پس از اینکه پزشکان در گوش او حلزون شنوایی کار میگذارند برای اولین بار است که صدای مادر خود را میشنود ... چه لحظه هیجان انگیزی !

 فیلم در ادامه مطلب

 

ارسال نظر


Scroll to Top