خدمات موسسه محاش

کمک به آموزش فراگیر

 

کمک به ازدواج جوانان

 

کمک به اشتغال جوانان

برگزاری کلاس‌های آموزشی – توانبخشی

 

کمک مالی به موسسه

 

سازمان ها و شرکت هایی که با ما همکاری دارند

چگونه می توانید کمک کنید

شماره تماس ۰۹۹۱۹۸۳۴۷۲۰ جهت دریافت اطلاعات بیشتر و اعلام آمادگی جهت همکاری با ما

برنامه داوطلبانه

همکاری سازمانی با ما

کمک هزینه مالی

پین کردن این در Pinterest